HAKKIMIZDA / About As

M. Uğur TATAR 1959 yılında Denizli’nin Kale ilçesinde doğdu. Eğitimini Denizli Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra 1994 yılına kadar baba mesleği olan nakliye   sektöründe faaliyet gösterdi. Aynı yıl içerisinde Denizli Acıpayam yolu üzerinde küçük mütevazi bir tesisde hurda kağıt ticaretine başladı. Bu başlangıç gelecekte uluslararası standartların uygulanacağı çağdaş bir tesisin zeminini hazırlamış oldu. Daha önceki çalışma hayatındaki iş prensiplerini bu yeni başlangıçtada pekiştirerek sürdürdü.

Amaçları doğrultusunda geceyi gündüze katıp çalışarak 2004 Yılında yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının  Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine uygun tesisimiz faaliyete geçti. Faaliyete geçilmesinden çok kısa bir süre sonra 2005 Yılında da Türkiye’de onuncu Denizli’de ilk ve tek “Toplama-Ayırma Lisanlı” tesis ünvanına sahip oldu.

Tataroğlu Kağıtcılık, önce insan sağlığı ve çevre temizliğini şirket felsefesi olarak benimseyerek bu konuda gerekli olan eğitimlere personelinden başlamıştır. Personelini eğiten, onların sosyal haklarını sonuna kadar savunan bir idari yapıya sahiptir.

Tataroğlu Kağıtcılık, sosyal sorumluluk projelerini  her daim destekleyen yapısı ile öncelikle Denizli’de daha sonrada tüm Türkiye’de örnek alınacak çalışmalar yapmaktadır. “Sizinde Dikili Bir Ağacınız Olsun” sloganı ile ilk öğretim okullarından başlayarak bütün Denizli’de ve hatta Burdur’da da fidan dağıtım ve dikim kampanyasına öncülük etmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Denizli merkezde yer alan ilk öğretim okullarına tesisimizi gezdirerek çevre bilinci ve ambalaj atığının çöp olmadığı, geri dönüşüm sayesinde doğal kaynakların daha az yıpranmasının sağlandığı anlatılmaktadır.

Çalışma kapasitesini hergeçen gün artırarak çevreye daha fazla nasıl faydalı olabiliriz düşüncesi ile 1994 Yılında  Aylık atık kağıt işleme kapasitesi 50,000 kg. İken şuan 600,000 kg.’a çıkartarak 10,200 ağacın doğada kalmasını sağlamıştır.

Tesisimiz modern çağın getirdiği yenilikleri optimum düzeyde takip ederek çalışma sistemini teknoloji üzerine kurmuştur. Günde 8 saatlik verimli bir çalışma sistemi ile 180,000 kg. Kağıt preslenerek  geridönüşüm merkezlerine sevk edilebilmektedir.

Firmamızın titiz, özverili çalışmaları birileri tarafından fark edilmesi beyeneilmesi ve takdir edilmesi varolan çalışma azmimizi daha da yükseltiyor.

2005 Yılı Denizli Çevre Ödülü, 2006 Yılı Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Ödülü ( Yarışmaya İzmir dışından katılan ilk ve tek firma olarak “ Teşekkür Belgesi”, 2009 – 2010 AVRUPA BİRLİĞİ REC TÜRKİYE ÇEVRE YARIŞMASI’na katılmanın haklı onurunuda yaşıyoruz.

Çalışmalarımız, isteğimiz ve azmimiz sayesinde sektörde bir ilk olarak dört standartı sertifikalamayı başardık. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 10002. 

 

Tataroğlu Kağıtçılık olarak teknik ve bilimsel koşullarda, bilgi ve teknik birikimi yönünden deneyimli ekibiyle, intizam düzen ve tertipli çalışma sistemi çerçevesinde, ticari ahlak kurallarından taviz   vermeden, misyon ve vizyonu olan devamlı ileriyi hedefleyerek daima yenilikleri getirmeyi amaç edinen, çevreye ve insana saygının uygar olabilmenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunun bilinci içerisinde çalışmalarını titizlikle sürdüren bir işletme olarak hedefimiz Dünya Lideri olmaktır. 

 

 

About As 

 

M. Uğur TATAR was born in 1959 in the Kale of Denizlis Castle. Completed his education at Denizli City College. Then until 1994 the father was involved in the transport sector. In the same year, a modest little plant on the way to City Acıpayam scrap paper trading began. That since the implementation of international standards in the future will be a modern facility has been preparing the ground. Business principles in the life of this earlier work by strengthening the new başlangıçtada continued.

 

Purposes and by working into the night and day came into force in 2004, "Packaging and Packaging Waste Control Regulation" Our plant went into operation in accordance with the criteria. Shortly after the introduction into operation in 2005 in Denizli in Turkey, the first and tenth single, "Language Acquisition-Separation with" plant now has the title.

 

 Tataroğlu Kağıtçılık Company, the company philosophy of human health and the environment as clean on this issue by adopting the necessary staff training has begun. Trained personnel who end up defending their social rights, has an administrative structure.

 

 Tataroğlu Kağıtçılık Company, social responsibility projects, always with the support structure at first and then all of Denizli in Turkey has been doing exemplary work. "As you get in your standing a tree with the slogan" The whole of the first schools in Denizli, Burdur, and even in the distribution and planting the seedlings has led the campaign.

 

 City center project in the context of social responsibility in our first school visit to the plant by the environmentally conscious and packaging waste is not garbage, thanks to recycling of natural resources was provided to less head wear is described.

 

 By increasing the capacity of the environment every day to work more with the idea of how we can be helpful in the year 1994 processing capacity of 50,000 kg of waste paper per month. 600.000 kg while now. "Remain in the nature of a tree by removing yielded 10.200.

 

 

 

Our facility has brought the modern era, the optimum level of innovation on the technology established by following the operation. 8 hours per day 180 000 kg with an efficient working system. Can be referred to as pressed paper recycling centers.

 

 

Our company meticulous, dedicated work to be noticed by someone beyeneilmesi and appreciate our commitment to further raising the existing studies. 

2005 City Environmental Award, 2006, Aegean Region Chamber of Industry Environmental Award (the competition Izmir from outside the participating first and only company in the "Letter of Appreciation", from 2009 to 2010 EUROPEAN UNION REC TURKEY ENVIRONMENTAL competition joining the right onurunuda are living. 

 

Our work, our desire and determination through our industry-standard certification, four have managed a first. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 10002. 

 

Tataroğlu Kağıtçılık Company as technical and scientific terms, information and technical know-how in terms of an experienced team, regularity within the framework of order and orderly operation of commercial ethics rules without compromising its mission and vision of the ongoing advanced targeting always brings innovations aiming at policy research and development ins as a business, our target is to become the World Leader.