HİZMETLERİMİZ

1) Ambalaj Atığı Yönetimi
 
-Ekonomik işletmelerle Geri Dönüşüm Hizmet sözleşmesi imzalanması
-Ambalaj atıkları belgelendirme dosyalarının hazırlanması
-Yönetmelik kapsamında danışmanlık
 
 
Bir ürünü Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını veya ticari markasını kullanan ya da üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı Piyasaya Süren olarak tanımlanmıştır. Buna göre;
 Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararı gidermek,
 Piyasaya sürülen ambalaj atığı miktarlarını beyan etmek
 Beyan edilen ( ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ) ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve
 Yaptığı çalışmaları belgelendirmekle yükümlüdürler.
2) KAMUSAL ATIK YÖNETİMİ
 
Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği gereğince her ilçe belediyesi için ayrı hazırlanan bakanlıktan onaylı atık yönetim planı doğrultusunda kaynağında ayrı toplama çalışmaları başarıyla yürütülerek geri dönüşebilen atıklar ülke ekonomisine kazandırılmaktadır.
Atık yönetim planında seçilmiş olan pilot bölge için, bölgedeki atık yönetim projesini yürütmek amacıyla projeye tayin edilmiş olan çevre mühendisi tarafından toplama planı hazırlanmakta ve çalışmalar bu plan doğrultusunda devam etmektedir.
 rojeye tayin edilmiş olan toplama ekibi ve toplama aracıyla ambalaj atıkları kaynakta ayrı toplanmakta ve geri kazanım sürecine sokulmaktadır.
 Protokol yapılan belediye sınırları içerisinde yer alan okullara eğitim verilmektedir.
 Konutlarda bilgilendirme yapılarak, kağıt, plastik, metal ve cam için kaynağında ayrı toplama çalışmaları yaygınlaştırılmaktadır.
 Kamu kuruluşlarına, hastanelere, okullara ve birçok özel kuruluşa ambalaj atığı kumbarası ve poşet dağıtılarak atık yönetim planı doğrultusunda zamanla belediyenin tamamına uygulama yayılmaktadır.
3)          Endüstriyel Atık Yönetimi                
 
Fabrika ölçeğine göre yerleştirilen ekip ve ekipman ile endüstriyel atıkları kaynağında kontrol altına alma
Atık miktarlarına göre en uygun ve ekonomik çözümler
Her türlü atık grubu için danışmanlık
 Fabrikalarda kurulu atık yönetim sistemi
Fabrika içerisinde üretim aşamasında ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynakta ayrılması için gerekli sistem kurulur. Fabrika içi temizliği yapan personel ya da ihtiyaca gore atık yönetiminden sorumlu olan kişi ya da kurum, kaynakta ayrılmış malzemeyi atık yönetim alanına getirir. Atık yönetim alanında hangi malzemenin nerede biriktirileceği, yönetmeliklerde ongörüldüğü şekilde ayrılmıştır. Bu alanda kurulacak sistemlerde, malzemeler sevkiyattan once nakliyeye uygun hale getirilir. Bu işlem için çıkan malzemenin miktarına göre çeşitli pres, kompaktör, konteynır v.b. araçlar kullanılır.
 
4)         Atık Kağıt Yönetimi
Ölçeğine göre yerleştirilen ekip ve ekipman ile geri dönüşebilir kağıt atıklar, kaynağında kontrol altına alınır. Atık miktarına ve atık alanının kapasitesine göre en uygun ve ekonomik çözümler sunulur. Atık alanı kısıtlı olan atık üreticileri için açık konteynır ya da kompaktörlü konteynırlarla destek verilirken, atık alanı müsait olan ve birden fazla çeşitte atık grubu olan atık üreticilerine pres makinesi ve pres operat örü ile destek verilir. Matbaalarda kullanılan sistem farklı olup kurulan kağıt emiş sistemi ile el değmeden konteynıra dolan atıklar direk tesise getirilir.
Tedarik noktaları
Belediyeler, Matbaalar, Market ana depoları, Arşiv imhaları, Endüstriyel atık hizmeti verilen kurumlar.
Arşiv imhası
Ayrıca, banka, üniversite, resmi daireler gibi kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin arşivleri ve tekrar kullanımının önlenmesi amacıyla ambalajların ve çeşitli yazılı belgelerin kontrollü imhası yapılmaktadır